PN-EN 62359:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Ultradźwięki -- Właściwości pola -- Metody badań służących do określania wskaźników termicznych i mechanicznych związanych z diagnostyką medyczną wykorzystującą pole ultradźwiękowe

Zakres

Podano parametry dotyczące aspektów termicznych i nietermicznych diagnostyki medycznej wykorzystującej pole ultradźwiękowe, metody określania parametru związanego z ekspozycją teoretycznych modeli odpowiedników tkanki na wzrost temperatury spowodowany pochłanianiem ultradźwięków oraz metody określania parametru dotyczącego ekspozycji związanej z pewnymi nietermicznymi skutkami

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62359:2011 - wersja angielska
Tytuł Ultradźwięki -- Właściwości pola -- Metody badań służących do określania wskaźników termicznych i mechanicznych związanych z diagnostyką medyczną wykorzystującą pole ultradźwiękowe
Data publikacji 11-03-2011
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 62359:2011 [IDT], IEC 62359:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62359:2006 - wersja angielska
ICS 11.040.55, 17.140.50
Elementy dodatkowe PN-EN 62359:2011/A1:2018-04E