PN-IEC 34-14:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60034-14:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne drgań

Zakres

W normie opisano metodę pomiaru drgań maszyny. Określono warunki pracy maszyny, sposoby jej posadowienia podczas badań (zawieszenie swobodne i ustawienie sztywne), punkty pomiaru oraz wymagania dotyczące aparatury pomiarowej. Podano wielkości mierzone - prędkość drgań, definiującą ich intensywność, oraz dodatkowo, dla maszyn dużych na łożyskach ślizgowych, względne przemieszczenie wału w łożyskach. Zamieszczono graniczne wartości drgań maszyn

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-IEC 34-14:1998/Ap1:2000P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 34-14:1998 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne drgań
Data publikacji 28-12-1998
Data wycofania 15-11-2004
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza IEC 60034-14:1996 [IDT], EN 60034-14:1996 [IDT]
Zastępuje PN-E-06714:1988 - wersja polska
ICS 17.160, 29.160.01
Zastąpiona przez PN-EN 60034-14:2004 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-IEC 34-14:1998/Ap1:2000P