PN-E-06714:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 34-14:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Drgania -- Metody badań i dopuszczalna intensywność

Zakres

W normie określono warunki badań i pomiarów oraz ustalono dopuszczalne wartości intensywności drgań maszyny elektrycznej zmierzone w odpowiednich warunkach na tej samej maszynie.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06714:1988 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Drgania -- Metody badań i dopuszczalna intensywność
Data publikacji 09-03-1988
Data wycofania 28-12-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Zastępuje PN-E-04255:1973 - wersja polska, PN-E-06020:1973 - wersja polska
ICS 17.160, 29.160.01
Zastąpiona przez PN-IEC 34-14:1998 - wersja polska