PN-EN 60034-14:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60034-14:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań

Zakres

Określono istotne techniczne zmiany w odniesieniu do poprzedniej edycji normy: zmniejszono poziomy drgań nowych maszyn podczas fabrycznych prób odbiorczych oraz zakresy liczby wzniosu wału, rozszerzono zakres prędkości oraz wprowadzono procedurę do badania silników pionowych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60034-14:2004 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań
Data publikacji 15-11-2004
Data wycofania 14-02-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-14:2004 [IDT], IEC 60034-14:2003 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-IEC 34-14:1998/Ap1:2000 - wersja polska, PN-IEC 34-14:1998 - wersja polska
ICS 17.160, 29.160.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60034-14:2019-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60034-14:2004/A1:2007E