PN-ISO 10816-1:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Drgania mechaniczne -- Ocena drgań maszyny na podstawie pomiarów na częściach niewirujących -- Wytyczne ogólne

Zakres

Ustalono ogólne warunki i procedury pomiarów i oceny drgań niewirujących części maszyn, których ogólne kryteria oceny dotyczą zarówno prób w warunkach eksploatacyjnych oraz prób odbiorczych; opracowano je w celu zapewnienia niezawodnej, długotrwałej eksploatacji maszyn

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10816-1:1998 - wersja polska
Tytuł Drgania mechaniczne -- Ocena drgań maszyny na podstawie pomiarów na częściach niewirujących -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 12-01-1998
Data wycofania 12-03-2018
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza ISO 10816-1:1995 [IDT]
ICS 17.160