PN-ISO 8579-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Przepisy odbioru przekładni zębatych -- Określanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych

Zakres

Ustalono metody określania drgań mechanicznych obudowanych przekładni zębatych (reduktorów i multiplikatorów). Określono metody pomiaru wibracji korpusów i wałów oraz typy i rodzaje przyrządów pomiarowych stosowanych do pomiarów. Opisano procedurę badań w zakresie poziomu drgań w procesie testu odbiorczego. Nie uwzględniono metod pomiaru drgań tersyjnych (skrętnych) przekładni zębatych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 8579-2:1996 - wersja polska
Tytuł Przepisy odbioru przekładni zębatych -- Określanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych
Data publikacji 20-06-1996
Data wycofania 24-07-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 112, Przekładni Zębatych
Wprowadza ISO 8579-2:1993 [IDT]
ICS 21.200, 17.160