PN-ISO 7919-1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Drgania mechaniczne maszyn z wyłączeniem maszyn tłokowych -- Pomiary drgań wałów wirujących i kryteria oceny -- Część 1: Wytyczne ogólne

Zakres

Sformułowano ogólne wytyczne dotyczące pomiaru i oceny drgań maszyn na podstawie pomiarów wykonanych na wałach wirujących, w celu określenia drgań wału pod względem: - zmian przebiegu drgań; - nadmiernych obciążeń dynamicznych; - nadzoru szczelin promieniowych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 7919-1:2001 - wersja polska
Tytuł Drgania mechaniczne maszyn z wyłączeniem maszyn tłokowych -- Pomiary drgań wałów wirujących i kryteria oceny -- Część 1: Wytyczne ogólne
Data publikacji 07-03-2001
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza ISO 7919-1:1996 [IDT]
ICS 17.160