PN-EN 60034-14:2004/A1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60034-14:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań

Zakres

Zastąpiono akapit 2 w podrozdziale 8.1 Graniczne amplitudy drgań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60034-14:2004/A1:2007 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań
Data publikacji 10-08-2007
Data wycofania 14-02-2019
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-14:2004/A1:2007 [IDT], IEC 60034-14:2003/AMD1:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 17.160, 29.160.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60034-14:2019-02 - wersja angielska