PN-EN ISO 14122-3:2016-08 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady

Zakres

W niniejszej części ISO 14122 podano wymagania dotyczące niemających napędu mechanicznego schodów, schodów drabinowych i balustrad, które są częścią maszyny stacjonarnej, oraz dotyczące niemających napędu mechanicznego części nastawnych (np. składanych, wysuwanych) i części ruchomych tych stałych środków dostępu.
UWAGA 1 „Stałe” środki dostępu są to środki tak przymocowane (na przykład z użyciem śrub, nakrętek, spawania), że mogą być usunięte tylko z użyciem narzędzi.
W niniejszej części ISO 14122 określono wymagania minimalne, które mają zastosowanie także wtedy, gdy są niezbędne te same środki dostępu (np. schody, schody drabinowe, balustrady), które są jednocześnie częścią budynku lub konstrukcji budowlanej, w której maszyna jest zainstalowana, pod warunkiem, że podstawową funkcją tej części konstrukcji jest zapewnienie środków dostępu do tej maszyny.
UWAGA 2 Jeśli nie istnieją przepisy prawa krajowego lub normy krajowe, niniejszą część ISO 14122 można stosować do środków dostępu nieobjętych zakresem niniejszej normy.
Przeznaczeniem niniejszej części ISO 14122, stosowanej wraz z ISO 14122-1, jest udostępnienie wymagań dotyczących schodów, schodów drabinowych i balustrad.
Norma wieloczęściowa ISO 14122 w całości ma zastosowanie zarówno do maszyn stacjonarnych, jak i mobilnych, wówczas, gdy niezbędne są stałe środki dostępu. Normy te nie mają zastosowania do środków mających napęd mechaniczny, takich jak dźwigi osoboweN2), schody ruchome i inne urządzenia przeznaczone specjalnie do transportu osób między dwoma poziomami.
Niniejsza część ISO 14122 nie ma zastosowania do maszyn wyprodukowanych przed datą jej publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14122-3:2016-08 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady
Data publikacji 15-12-2020
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 14122-3:2016 [IDT], ISO 14122-3:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 14122-3:2005/A1:2010 - wersja angielska, PN-EN ISO 14122-3:2005 - wersja polska
ICS 13.110