PN-EN ISO 14122-4:2016-08 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 4: Drabiny stałe

Zakres

W niniejszej części ISO 14122 podano wymagania dotyczące drabin stałych, które są częścią maszyny stacjonarnej, oraz dotyczące niemających napędu mechanicznego części nastawnych (np. składanych, wysuwanych) i części ruchomych układów drabiny stałej. UWAGA 1 „Stałe” środki dostępu są to środki tak przymocowane (na przykład z użyciem śrub, nakrętek, spawania), że mogą być usunięte tylko z użyciem narzędzi. W niniejszej części ISO 14122 określono wymagania minimalne, które mają zastosowanie także wtedy, gdy są niezbędne te same środki dostępu (np. drabiny stałe), które są jednocześnie częścią budynku lub konstrukcji budowlanej, w której maszyna jest zainstalowana, pod warunkiem że podstawową funkcją tej części budynku lub konstrukcji jest zapewnienie środków dostępu do tej maszyny. UWAGA 2 Jeśli nie istnieją przepisy prawa krajowego lub normy krajowe, niniejszą część ISO 14122 można stosować do środków dostępu nieobjętych zakresem niniejszej normy. Przeznaczeniem niniejszej części ISO 14122, stosowanej wraz z ISO 14122-1, jest udostępnienie wymagań dotyczących układów drabiny stałej. Normy serii ISO 14122 w całości mają zastosowanie zarówno do maszyn stacjonarnych jak i mobilnych wówczas, gdy niezbędne są stałe środki dostępu. Normy te nie mają zastosowania do środków z napędem mechanicznym, takich jak dźwigi osobowe, schody ruchome i inne urządzenia przeznaczone specjalnie do transportu osób między dwoma poziomami. Niniejsza część ISO 14122 nie ma zastosowania do maszyn wyprodukowanych przed datą jej publikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14122-4:2016-08 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 4: Drabiny stałe
Data publikacji 28-10-2020
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 14122-4:2016 [IDT], ISO 14122-4:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 14122-4:2006/A1:2010 - wersja angielska, PN-EN ISO 14122-4:2006 - wersja polska
ICS 13.110