PN-EN ISO 14122-2:2016-08 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 2: Pomosty robocze i przejścia

Zakres

W niniejszej części ISO 14122 podano wymagania dotyczące niemających napędu mechanicznego pomostów roboczych i przejść, które są częścią maszyny stacjonarnej, oraz dotyczące niemających napędu mechanicznego części nastawnych (np. składanych, wysuwanych) i części ruchomych wyżej wymienionych stałych środków dostępu. UWAGA 1 „Stałe” środki dostępu są to środki tak przymocowane (na przykład z użyciem śrub, nakrętek, spawania), że mogą być usunięte tylko z użyciem narzędzi. W niniejszej części ISO 14122 określono wymagania minimalne, które mają zastosowanie także wtedy, gdy są niezbędne te same środki dostępu (np. pomosty robocze, przejścia), które są jednocześnie częścią budynku lub konstrukcji budowlanej, w której maszyna jest zainstalowana, pod warunkiem że podstawową funkcją tej części budynku lub konstrukcji jest zapewnienie środków dostępu do tej maszyny. UWAGA 2 Jeśli nie istnieją przepisy prawa krajowego lub normy krajowe, niniejszą część ISO 14122 można stosować do środków dostępu nieobjętych zakresem niniejszej normy. Przeznaczeniem niniejszej części ISO 14122, stosowanej wraz z ISO 14122-1, jest udostępnienie wymagań dotyczących pomostów roboczych i przejść. Normy serii ISO 14122 w całości mają zastosowanie zarówno do maszyn stacjonarnych, jak i mobilnych, wówczas gdy niezbędne są stałe środki dostępu. Normy te nie mają zastosowania do środków mających napęd mechaniczny, takich jak dźwigi osoboweN1), schody ruchome i inne urządzenia przeznaczone specjalnie do transportu osób między dwoma poziomami. Niniejsza część ISO 14122 nie ma zastosowania do maszyn wyprodukowanych przed datą jej publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14122-2:2016-08 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 2: Pomosty robocze i przejścia
Data publikacji 25-11-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 14122-2:2016 [IDT], ISO 14122-2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 14122-2:2005/A1:2010 - wersja angielska, PN-EN ISO 14122-2:2005 - wersja polska
ICS 13.110