PN-EN IEC 60034-14:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań

Zakres

Niniejsza część IEC 60034 określa procedury badawcze drgań oraz wartości graniczne drgań podczas fabrycznych prób odbiorczych określonych maszyn elektrycznych nie sprzęgniętych z jakimkolwiek obciążeniem lub napędem.

Dokument ma zastosowanie do maszyn prądu stałego i trójfazowych maszyn prądu przemiennego o wzniosach osi wału 56 mm i większych, mocy znamionowej do 50 MW oraz prędkości eksploatacyjnej od 120 min -1 do 15 000 min -1 włącznie.

Niniejszy dokument nie dotyczy maszyn zamontowanych w miejscu ich pracy, trójfazowych silników komutatorowych, maszyn jednofazowych, maszyn trójfazowych pracujących w systemach jednofazowych, prądnic przeznaczonych do pracy pionowej z turbinami wodnymi, turbogeneratorów o mocy większej niż 20 MW, maszyn z łożyskami magnetycznymi oraz maszyn szeregowych.

UWAGA: Do pomiarów maszyn w miejscu ich pracy odnoszą się odpowiednie części ISO 20816, ISO 10816 oraz ISO 7919.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60034-14:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań
Data publikacji 14-02-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 60034-14:2018 [IDT], IEC 60034-14:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60034-14:2004 - wersja angielska, PN-EN 60034-14:2004/A1:2007 - wersja angielska
ICS 17.160, 29.160.01