PN-EN 60034-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 1: Dane znamionowe i parametry

Zakres

Podano rodzaje pracy i dane znamionowe, warunki pracy, graniczne wartości temperatury i przyrostu temperatury, kompatybilność elektromagnetyczną (EMC), wymagania dotyczące bezpieczeństwa, próby wytrzymałości napięciowej, próbę komutacji maszyn komutatorowych, kształt oraz asymetrię napięć i prądów, powiązanie napięć i mocy znamionowych i inne charakterystyki, badania, właściwości i wymagania dotyczące maszyn elektrycznych wirujących. Podano definicje 32 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60034-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 1: Dane znamionowe i parametry
Data publikacji 20-05-2011
Liczba stron 75
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-1:2010 [IDT], EN 60034-1:2010/corrigendum Oct. 2010 [IDT], IEC 60034-1:2010 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60034-1:2009/Ap1:2009 - wersja polska, PN-EN 60034-1:2009 - wersja polska
ICS 29.160.01