PN-EN 60034-5:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60034-5:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) -- Klasyfikacja

Zakres

Określono klasyfikację stopni ochrony osób przed możliwością dotknięcia lub dostępu do części będących pod napięciem lub w ruchu oraz ochrony maszyn przed szkodliwymi skutkami wnikającej wody, którą zapewniają osłony maszyn elektrycznych wirujących. Zdefiniowano standardowe stopnie ochrony. Opisano badania służące do sprawdzenia, czy maszyny spełniają wymagania przypisane określonym stopniom ochrony

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 03-06-2023 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60034-5:2004 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) -- Klasyfikacja
Data publikacji 04-06-2004
Data wycofania 25-01-2021
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-5:2001 [IDT], IEC 60034-5:2000 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60034-5:2002 - wersja angielska
ICS 29.160.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60034-5:2021-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60034-5:2004/A1:2007E, PN-EN 60034-5:2004/A1:2009P