PN-EN 60034-5:2004/A1:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60034-5:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) -- Klasyfikacja

Zakres

W rozdziale 1 zastąpiono 2-gi akapit. W tablicy 4 (5a) zmieniono treść ostatniego akapitu. Zastąpiono treść podrozdziału 9.2.2

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60034-5:2004/A1:2009 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) -- Klasyfikacja
Data publikacji 10-08-2009
Data wycofania 25-01-2021
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-5:2001/A1:2007 [IDT], IEC 60034-5:2000/AMD1:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.160.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60034-5:2021-01 - wersja angielska