PN-EN 60034-9:2009 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 9: Dopuszczalne poziomy hałasu

Zakres

Wyznaczono maksymalne poziomy A mocy akustycznej, LWA w decybelach, hałasu przenoszonego przez powietrze, emitowanego przez maszyny elektryczne wirujące w wykonaniu normalnym, w funkcji mocy, prędkości obrotowej i obciążenia. Podano metodę pomiarową oraz warunki badań odpowiednie do wyznaczenia poziomu mocy akustycznej maszyn w celu normatywnej oceny ich hałasu w stosunku do przyjętych maksymalnych poziomów mocy akustycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60034-9:2009 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 9: Dopuszczalne poziomy hałasu
Data publikacji 06-02-2009
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-9:2005 [IDT], EN 60034-9:2005/A1:2007 [IDT], IEC 60034-9:2003 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60034-9:2005 - wersja angielska, PN-EN 60034-9:2005/A1:2007 - wersja angielska
ICS 17.140.20, 29.160.01