PN-EN 60034-5:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60034-5:2004 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne elektrycznych maszyn wirujących

Zakres

Wyszczególniono charakterystyczne cechy stopni ochrony zapewnianych przez osłony (elementy obudowy) maszyn wirujących. Niniejsza norma stanowi część 5 grupy publikacji dotyczących maszyn elektrycznych wirujących. Określono wymagania dotyczące osłon. Podano określenia dotyczące znormalizowanych stopni ochrony, oznaczenia tych stopni ochrony i opisano metody badań służących do sprawdzenia czy maszyny spełniają wymagania niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60034-5:2002 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne elektrycznych maszyn wirujących
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 04-06-2004
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-5:2001 [IDT], IEC 60034-5:2000 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-IEC 34-5:1998 - wersja polska
ICS 29.160.01
Zastąpiona przez PN-EN 60034-5:2004 - wersja polska