PN-EN 17298:2019-12 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie kwasu benzoesowego i sorbowego metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania kwasu benzoesowego i sorbowego w paszach metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją w ultrafiolecie (HPLC-UV).
Metoda jest przeznaczona do oznaczania kwasu benzoesowego i sorbowego jako substancji aktywnych w dodatkach paszowych, premiksach, materiałach paszowych i mieszankach paszowych, a w przypadku kwasu benzoesowego w wodzie. Niniejsza metoda umożliwia oznaczenie całkowitego ekstrahowalnego stężenia tych kwasów organicznych i ich soli.
Wskazane jest, aby zakres roboczy metody został wyznaczony przez użytkownika tej normy w przypadku każdego kwasu organicznego. Dolna granica zakresu roboczego zależy od matrycy i występujących interferencji. Wskazane jest uzyskanie zakresu roboczego między 5 mg/l a 100 mg/l.
Metoda została przetestowana z wynikiem pozytywnym w badaniach międzylaboratoryjnych w zakresie stężeń między 0,02 % a 9,0 %.
Na podstawie wskazanych zakresów roboczych, masy próbki i objętości ekstraktu, granice oznaczalności (LOQ), obliczone (Tablica 1) na podstawie długości fali 230 nm, mogą być osiągalne.
Tablica 1 — Granice oznaczalności (LOQ) przy 230 nm

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17298:2019-12 - wersja polska
Tytuł Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie kwasu benzoesowego i sorbowego metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
Data publikacji 26-07-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Wprowadza EN 17298:2019 [IDT]
ICS 65.120, 71.040.40