PN-ISO 9836:2022-07 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

Zakres

Niniejszy dokument ustala zasady obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych oraz wprowadza związane z nimi terminy.
Przy ustalaniu zasad przeprowadzania pomiarów w niniejszym dokumencie stosowane są trzy podejścia:
a) podejście polegające na pomiarach w licu przegród budowlanych (wewnętrznych i zewnętrznych), stosowane w wielu częściach świata;
b) podejście polegające na pomiarach w osiach ścian, stosowane w wielu częściach świata;
c) kombinacje powyższych podejść w celu spełnienia wymagań przepisów krajowych lub określonych dla poszczególnych typów budynków.
Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe określone w niniejszym dokumencie przeznaczone są do liczbowego wyrażania różnych parametrów związanych z funkcjonowaniem budynków i mogą być także wykorzystywane jako wielkości pomocnicze w pracach projektowych. Innymi słowy mają umożliwiać ocenę budynku pod względem funkcjonalnym, technicznym i ekonomicznym.
Niniejszy dokument przeznaczony jest do stosowania przy:
– opracowywaniu wymagań technicznych dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia (np. podczas projektowania, czynności związanych z zakupem itp. lub w odpowiednich przepisach budowlanych),
– sporządzaniu dokumentacji technicznej związanej z projektowaniem i wznoszeniem budynku, przygotowywanej przez projektantów, wykonawców i producentów,
– obliczaniu powierzchni, która będzie nieużyteczna ze względów funkcjonalnych na potrzeby indywidualnych miejsc pracy, umeblowania, wyposażenia lub jako powierzchnia ruchu, oraz
– ocenie, porównywaniu lub kontroli właściwości budynku związanych z jego przestrzennym ukształtowaniem.
UWAGA Pomimo tego, co stwierdzono powyżej, na świecie istnieje wiele różnych metod pomiaru powierzchni w zależności od kraju i/lub typów budynków; nie wszystkie z nich są stosowane w praktyce z uwagi na brak możliwości określenia rzeczywistej powierzchni (np. metoda mierzenia powierzchni w osiach ścian). Dlatego w niniejszym dokumencie opisano metodę mającą wyłącznie zastosowanie praktyczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9836:2022-07 - wersja polska
Tytuł Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
Data publikacji 18-07-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 9836:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 9836:2015-12 - wersja polska
ICS 91.040.01