PN-EN 14373:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Systemy tłumienia wybuchu

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące projektowania i stosowania systemów tłumienia wybuchu. W dokumencie określono również metody badań służące do oceny skuteczności działania systemów tłumienia wobec określonych wybuchów oraz skalowalności tych systemów. Dokument obejmuje:
- ogólne wymagania dotyczące części składowych systemu tłumienia wybuchu,
- ocenę skuteczności systemu tłumienia wybuchu,
- ocenę możliwości powiększania skali systemu tłumienia wybuchu do objętości większych niż objętość zbadana,
- opracowanie i ocenę narzędzi do projektowania systemów tłumienia wybuchu,
- instrukcje instalacji, obsługi i konserwacji systemu tłumienia wybuchu.

Niniejszy dokument ma zastosowanie tylko do systemów tłumienia wybuchu przeznaczonych do zabezpieczania zamkniętych lub zasadniczo zamkniętych obudów, w których do wybuchu może dojść w następstwie zapłonu mieszaniny wybuchowej, np. pyłowo-powietrznej, gazowo (parowo)-powietrznej, pyłowo-gazowo (parowo)-powietrznej oraz mieszaniny mgieł z powietrzem.

Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wybuchów substancji wymienionych poniżej lub do wybuchów mieszanin zawierających niektóre z tych substancji:
- substancje niestabilne, które są podatne na rozkład,
- materiały wybuchowe,
- materiały pirotechniczne,
- materiały piroforyczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14373:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Systemy tłumienia wybuchu
Data publikacji 21-04-2022
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 14373:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14373:2006 - wersja polska
ICS 13.230