PN-EN 14373:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Systemy tłumienia wybuchu

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano podstawowe wymagania dotyczące projektowania i zastosowania systemów tłumienia wybuchu. W niniejszym dokumencie określono również metody badania służące do oszacowania skuteczności i powiększania skali systemów tłumienia wybuchu przeciw określonym wybuchom. Niniejszy dokument obejmuje:
- ogólne wymagania dotyczące elementów systemu tłumienia wybuchu;
- oszacowanie skuteczności systemu tłumienia wybuchu;
- oszacowanie powiększenia skali systemu tłumienia wybuchu dla objętości większych niż badane;
- opracowanie i ocenę narzędzi projektowania systemów tłumienia wybuchu;
- instrukcje instalacji, eksploatacji i konserwacji dla systemu tłumienia wybuchu.
Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do systemów tłumienia wybuchu przeznaczonych do zabezpieczenia zamkniętych lub zasadniczo zamkniętych obudów, w których może dojść do wybuchu w wyniku zapłonu mieszanin wybuchowych, np. pył-powietrze, gaz(para)-powietrze, pył-gaz(para)-powietrze i mgła-powietrze.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do tłumienia wybuchów materiałów wymienionych poniżej ani mieszanin zawierających którykolwiek z tych materiałów:
- materiały niestabilne, zdolne do rozkładu;
- materiały wybuchowe;
- materiały pirotechniczne;
- materiały piroforyczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14373:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Systemy tłumienia wybuchu
Data publikacji 21-04-2022
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 14373:2021 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 14373:2006 - wersja polska
ICS 13.230