PN-EN 14491:2012 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono podstawowe wymagania projektowe dotyczące wyboru systemu ochronnego odciążającego wybuchy pyłów. Niniejsza Norma Europejska jest jedną z serii obejmującej EN 14797 Explosion venting devices i EN 14460 Explosion resistant equipment. W tych trzech normach przedstawiono pojęcie odciążenia wybuchu pyłu. W celu uniknięcia przeniesienia wybuchów do innych połączonych urządzeń należy również uwzględnić zastosowanie EN 15089 Explosion Isolation Systems.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje:
- wymiarowanie odciążenia w celu zabezpieczenia obudowy przed wewnętrznymi skutkami ciśnienia wybuchu pyłu;
- skutki płomienia i ciśnienia na zewnątrz obudowy;
- siły odrzutu;
- wpływ kanałów odprowadzających;
- mieszaniny hybrydowe.
Celem niniejszej Normy Europejskiej nie jest dostarczenie zasad projektowania i użytkowania w odniesieniu do skutków spowodowanych reakcjami detonacji lub niekontrolowanymi reakcjami egzotermicznymi. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy ryzyka związanego z paleniem się materiałów przetwarzanych, używanych lub uwalnianych z urządzeń lub materiałów, z których zbudowane są urządzenia i budynki. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy projektowania, konstruowania, badania i certyfikowania urządzeń odciążenia wybuchu, które są stosowane do odciążenia wybuchu

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14491:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów
Data publikacji 21-02-2014
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 14491:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 14491:2007 - wersja polska, PN-EN 14491:2007/AC:2009 - wersja polska
ICS 13.230