PN-EN 1005-2:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1005-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części

Zakres

Określono zalecenia ergonomiczne dla celów projektowania maszyn obejmujące ręczne przemieszczanie przedmiotów o masie 3 kg i większej, z uwzględnieniem zastosowań profesjonalnych i domowych. Podano dane do projektowania z uwzględnieniem zasad ergonomii oraz dane do oceny ryzyka dotyczące podnoszenia, opuszczania i przenoszenia przy wykonaniu czynności związanych z montażem, transportem i przekazywaniem maszyn do eksploatacji (montaż, instalowanie, regulacja), ich użytkowaniem (obsługa, czyszczenie, wykrywanie defektów, konserwacja i naprawy, nastawianie, szkolenie lub zmiana procesu), wycofaniem z eksploatacji, demontażem i złomowaniem. Podano dane dotyczące całej populacji i pewnych jej grup (np. młodociani, starsi, kobiety w ciąży)

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1005-2:2004 - wersja angielska
Tytuł Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części
Data publikacji 15-02-2004
Data wycofania 21-10-2005
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 1005-2:2003 [IDT]
ICS 13.110, 13.180
Zastąpiona przez PN-EN 1005-2:2005 - wersja polska