PN-EN 12201-1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12201-1:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszej części EN 12201 podano ogólne aspekty dotyczące systemów przewodów rurowych z polietylenu (PE) (rur głównych i doprowadzających), zakopanych pod ziemią i nad ziemią, przeznaczonych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody przed jej uzdatnieniem, ciśnieniowych systemów do kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, systemów kanalizacji podciśnieniowej oraz wody z przeznaczeniem do innych celów. UWAGA 1 Dla elementów systemów przewodów rurowych wykonanych z PE do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody przed jej uzdatnieniem, należy wziąć pod uwagę paragraf 5 niniejszej normy europejskiej. Produkowane elementy do przesyłania wody przeznaczonej do innych celów, systemów do kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, mogą być nieodpowiednie do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W niniejszej normie podano także parametry konieczne do wykonania badań zgodnych z normami powołanymi. Wraz z częściami 2 do 5 EN 12201, stosuje się do rur z PE, kształtek, zaworów, ich połączeń oraz połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów, przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach: a) dopuszczalne ciśnienie robocze, PFA, do 25 bar 1) włącznie; b) temperatura robocza 20 °C, jako temperatura odniesienia; c) zakopanych pod ziemią; d) w wylotach kanałów ściekowych do mórz; e) układanych w wodzie; f) nad ziemią, łącznie z rurami zawieszonymi pod mostami; UWAGA 2 W przypadku zastosowania stałej temperatury roboczej wyższej niż 20 °C aż do 40 °C, patrz załącznik A . W EN 12201 (wszystkie części) podano zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych i wymagania dotyczące barwy i środków pomocniczych. UWAGA 3 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących montażu

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-07-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 12201-1:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 28-11-2012
Data wycofania 05-04-2024
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 12201-1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12201-1:2011 - wersja angielska
ICS 23.040.05
Zastąpiona przez PN-EN 12201-1:2024-04 - wersja angielska