PN-EN 12201-4:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12201-4:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura

Zakres

W niniejszej części EN 12201 podano ogólne własności dotyczące armatury z polietylenu (PE 100 i PE 80) dla podziemnych lub naziemnych zastosowań, służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody przed jej uzdatnieniem, odwadniania i kanalizacji pod ciśnieniem, systemów kanalizacji podciśnieniowej i wody dla innych celów.UWAGA1 Dla armatury przeznaczonej do odwadniania i kanalizacji pod ciśnieniem, dodatkowe wyszczególnienia/badania mogą być potrzebne zgodnie z wymaganiami nabywcy, szczególnie dla chemicznych składników w kontakcie z cieczami . UWAGA2 : Dla PE elementów przeznaczonych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody przed jej uzdatnieniem szczegółowe wskazówki zawarte są w 5.4. Elementy wyprodukowane do wody dla innych celów, odwadniania i kanalizacji mogą nie odpowiadać wodzie dostarczanej dla ludzi do spożycia. W niniejszej normie podano także parametry konieczne do wykonania badań zgodnych z normami powołanymi. UWAGA 3 Armatura wykonana z materiałów innych niż polietylen (PE), zaprojektowana według odpowiedniej (-ich) normy (norm) dotyczącej przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, może być stosowana w systemach przewodów rurowych z polietylenu (PE) zgodnych z prEN 12201, pod warunkiem że ma odpowiednie przyłącza z PE do zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego (patrz prEN 12201-3). Postanowienia niniejszej normy europejskiej wraz z innymi jej częściami stosuje się do wykonanych z PE rur, kształtek, zaworów, ich połączeń oraz połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów, przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach: a) maksymalne ciśnienie robocze, PFA, do 25 bar włącznie; b) temperatura robocza 20°C, jako temperatura odniesienia; c) instalowanych w gruncie; d) odprowadzania ścieków do morza; e) ułożonych w wodzie; f) nad ziemią, włączając rury dołączone do mostów. UWAGA 4: W przypadku zastosowania stałej temperatury roboczej wyższej niż 20 °C aż do 40°C, patrz EN 12201-1

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-07-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 12201-4:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura
Data publikacji 20-02-2013
Data wycofania 05-04-2024
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 12201-4:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12201-4:2004 - wersja polska, PN-EN 13244-4:2004 - wersja polska
ICS 23.060.01, 91.140.60
Zastąpiona przez PN-EN 12201-4:2024-04 - wersja angielska