PN-EN 1555-3+A1:2013-05 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1555-3:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki

Zakres

W niniejszej części EN 1555 podano właściwości kształtek wykonanych z polietylenu (PE), przeznaczonych zarówno do połączeń zgrzewanych jak i kształtek do połączeń mechanicznych, stosowanych w systemach przewodów rurowych przeznaczonych do przesyłania paliw gazowych. Podano również parametry konieczne do wykonania badań zgodnych z normami powołanymi. Postanowienia niniejszej części EN 1555 w połączeniu z postanowieniami Części od 1, 2, 4 i 5 stosuje sie do kształtek wykonanych z PE, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z PE i innych materiałów, przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach: a) maksymalne ciśnienie robocze, MOP, do 10 bar włącznie b) temperatura robocza równa 20 °C, jako temperatura odniesienia UWAGA 1 W przypadku innych temperatur roboczych zaleca się stosowanie odpowiednich współczynników obniżających, patrz EN 1555-5[6]. W EN 1555 (wszystkie części) podano zakres maksymalnych ciśnień roboczych i wymagania dotyczące barwy i środków pomocniczych. UWAGA 2 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i opowiednich przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do kształtek następujących typów: c) kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo d) kształtki siodłowe zgrzewane elektroopoprowo e) kształtki z bosymi końcami (do zgrzewania doczołowego z użyciem elementow grzejnych i do zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem kształtek kielichowych) ; f) kształtki do połączeń mechnicznych. Kształtki mogą mieć formę muf, trójników równoprzelotowych i redukcyjnych, redukcji, łuków lub zaślepek

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1555-3+A1:2013-05 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki
Data publikacji 23-09-2013
Data wycofania 28-12-2021
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1555-3:2010+A1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1555-3:2012 - wersja polska
ICS 23.040.45
Zastąpiona przez PN-EN 1555-3:2021-12 - wersja angielska