PN-EN 1555-4:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1555-4:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura

Zakres

W niniejszej części EN 1555 okeślono właściwości armatury z polietylenu (PE), stosowanej w systemach przewodów rurowych, przeznaczonych do przesyłania paliw gazowych. UWAGA1 Armatura wykonana z materiałów innych niz polietylen, zaprojektowana do przesyłania paliw gazowych i spełniająca wymagania odpowiednich norm, może być stosowana w systemach przewodów rurowych z PE zgodnie z EN 1555, pod warunkiem, że ma odpowiednie przyłącza z PE do zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego (patrz EN 1555-3). Podano również parametry konieczne do wykonania badań zgodnych z normami powołanymi. Postanowienia niniejszej części EN 1555 w połączeniu z postanowieniami Części 1, 2, 3 i 5 stosuje sie do wykonanej z PE armatury, jej połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z PE i z innych materiałów, przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach: a) maksymalne ciśnienie robocze, MOP, do 10 bar włącznie b) temperatura robocza równa 20 °C, jako temperatura odniesienia UWAGA 2: W przypadku innych temperatur roboczych zaleca się stosowanie odpowiednich współczynników obniżających, patrz EN 1555-5. c) temperatura robocza od -20 °C do +40 °C. W EN 1555 (wszystkie części) podano zakres maksymalnych ciśnień roboczych i wymagania dotyczące barwy i środków pomocniczych. UWAGA3 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i opowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących montażu. Niniejszą normę stosuje się do armatury dwukierunkowej z bosymi końcami lub w postaci kielichów zgrzewanych elektrooporowo, przeznaczonej do zgrzewania z rurami PE zgodnie z EN 1555-2 bez jakichkolwiek kształtek lub z kształtkami z PE zgodnie z EN 1555-3. Niniejsza norma obejmuje armaturę o wymiarze nominalnym dn mniejszym, równym 315 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1555-4:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura
Data publikacji 12-10-2012
Data wycofania 28-12-2021
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1555-4:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1555-4:2011 - wersja angielska
ICS 23.060.99, 91.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 1555-4:2021-12 - wersja angielska