PN-EN 1555-5:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1555-5:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

Zakres

W niniejszej części EN 1555 podano wymagania dotyczące przydatności do stosowania systemu przewodów rurowych z polietylenu (PE) przeznaczonych do przesyłania paliw gazowych. Podano również definicje połączeń elektrooporowych, doczołowych i mechanicznych. Określono metody przygotowania próbek do badań połączeń, podano metody badań tych połączeń celem określenia przydatności do stosownia systemu, w warunkach normalnych i ekstremalnych. W niniejszej normie podano parametry konieczne do wykonania badań zgodnych z normami powołanymi. Niniejszą normę wraz z EN 1555 Części od 1 do 4 stosuje sie do wykonanych z PE rur, kształtek, armatury i połączeń oraz do polączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów, przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach: a) maksymalne ciśnienie robocze, MOP, do 10 bar włącznie b) temperatura robocza równa 20 °C, jako temperatura odniesienia. UWAGA1 W przypadku innych temperatur roboczych zaleca się stosowanie odpowiednich wpółczynników obniżających, patrz Załącznik A. W EN 1555 (wszystkie części) podano zakres maksymalnych ciśnień roboczych i wymagania dotyczące barwy i środków pomocniczych. UWAGA2 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1555-5:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania
Data publikacji 10-08-2012
Data wycofania 28-12-2021
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1555-5:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1555-5:2010 - wersja angielska
ICS 23.040.01, 91.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 1555-5:2021-12 - wersja angielska