PN-EN ISO 3834-4:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3834-4:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości

Zakres

Podano podstawowe wymagania jakości, dotyczące spawania w warunkach warsztatowych i/lub w warunkach budowy. Określono m. in. wymagania wobec podwykonawców, personelu wykonującego spawanie oraz nadzór i badania, urządzeń produkcyjnych i badawczych, dokumentowania prac, materiałów dodatkowych i zapisów dotyczących jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3834-4:2007 - wersja polska
Tytuł Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości
Data publikacji 19-01-2007
Data wycofania 24-09-2021
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 3834-4:2005 [IDT], ISO 3834-4:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3834-4:2006 - wersja angielska, PN-EN ISO 3834-4:2006 - wersja niemiecka
ICS 25.160.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3834-4:2021-09 - wersja angielska