PN-EN ISO 3834-4:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3834-4:2007 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości

Zakres

Podano podstawowe wymagania jakości, dotyczące spawania w warunkach warsztatowych i/lub w warunkach budowy. Określono m. in. wymagania wobec podwykonawców, personelu wykonującego spawanie oraz nadzór i badania, urządzeń produkcyjnych i badawczych, dokumentowania prac, materiałów dodatkowych i zapisów dotyczących jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3834-4:2006 - wersja angielska
Tytuł Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości
Data publikacji 15-05-2006
Data wycofania 19-01-2007
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 3834-4:2005 [IDT], ISO 3834-4:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 729-4:1997 - wersja polska
ICS 25.160.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3834-4:2007 - wersja polska