PN-EN 12007-2:2013-02 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono szczegółowe wymagania funkcjonalne dla rurociągów polietylenowych (PE) w uzupełnieniu ogólnych wymagań funkcjonalnych w EN 12007-1 dotyczących:
a) maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) do 10 bar włącznie;
b) temperatury pracy w zakresie od -20 °C do +40 °C.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje trzy rodzaje rur:
- rury PE łącznie z paskami identyfikacyjnymi;
- rury PE ze współwytłaczanych warstw zarówno po jednej stronie, jak i po obu stronach, na zewnątrz i/lub wewnątrz rury;
- rury z PE z dodatkową zdzieralną ciągłą warstwą termoplastyczną na zewnątrz rury.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólne podstawowe zasady dotyczące infrastruktury gazowej. Zaleca się, aby użytkownicy niniejszej Normy Europejskiej mieli świadomość, że w krajach członkowskich CEN mogą istnieć bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub przepisy postępowania. Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z tymi normami krajowymi i/lub przepisami postępowania ustalającymi powyższe podstawowe zasady.
W przypadku konfliktów, ze względu na bardziej restrykcyjne wymagania w prawodawstwie krajowym/przepisach krajowych w porównaniu z wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej, prawodawstwo krajowe/przepisy krajowe mają pierwszeństwo, jak pokazano w CEN/TR 13737 (wszystkie części).

W CEN/TR 13737 (wszystkie części) podano:
- wyjaśnienie wszystkich aktów prawnych/przepisów obowiązujących w kraju członkowskim;
- jeżeli to właściwe, bardziej restrykcyjne wymagania krajowe;
- krajowy punkt kontaktowy do uzyskiwania najbardziej aktualnych informacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12007-2:2013-02 - wersja polska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie)
Data publikacji 06-06-2014
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 12007-2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12007-2:2004 - wersja polska
ICS 23.040.20