PN-EN 12007-1:2013-02 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 1: Ogólne wymagania funkcjonalne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania funkcjonalne dotyczące rurociągów wraz z punktem dostawy, jak również zakopanych odcinków orurowania, które znajdują się
za punktem dostawy, dla maksymalnych ciśnień roboczych do 16 bar włącznie, przeznaczonych dla paliw gazowych zgodnie z Tablicą 1 w EN 437:1993+A1:2009. Ma ona zastosowanie do ich projektowania, budowy, uruchamiania, unieruchamiania, użytkowania, utrzymania, renowacji, rozbudowy oraz innych prac towarzyszących.
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do materiałów, projektowania, budowy, przeprowadzania prób, uruchamiania infrastruktur gazowych, które znajdowały się w użytkowaniu przed opublikowaniem niniejszej Normy Europejskiej. Jednakże niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do użytkowania, utrzymania, renowacji i rozbudowy wszystkich infrastruktur gazowych.
Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla rurociągów z polietylenu są podane w EN 12007-2, dla rurociągów stalowych w EN 12007-3, a dla renowacji rurociągów w EN 12007-4. Wymagania funkcjonalne dotyczące orurowania w budynkach są podane w EN 1775. Wymagania funkcjonalne dla przyłączy podano w prEN 12007-5.
Wymagania funkcjonalne dotyczące prób ciśnieniowych, uruchamiania i unieruchamiania są podane w EN 12327.
Wymagania funkcjonalne dotyczące systemów pomiarowych są podane w EN 1776.
Wymagania funkcjonalne dotyczące stacji redukcji ciśnienia są podane w EN 12186.
Wymagania funkcjonalne dotyczące instalacji redukcji ciśnienia są podane w EN 12279.
Wymagania funkcjonalne dotyczące przesyłu gazu są podane w EN 1594.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólne podstawowe zasady dotyczące infrastruktury gazowej. Zaleca się, aby użytkownicy niniejszej Normy Europejskiej mieli świadomość, że w krajach członkowskich CEN mogą istnieć bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub przepisy postępowania. Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania
z tymi normami krajowymi i/lub przepisami postępowania ustalającymi powyższe podstawowe zasady.
W przypadku konfliktów, ze względu na bardziej restrykcyjne wymagania w prawodawstwie krajowym/przepisach krajowych w porównaniu z wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej, prawodawstwo krajowe /przepisy krajowe mają pierwszeństwo, jak pokazano w CEN/TR 13737 (wszystkie części).
W CEN/TR 13737 (wszystkie części) podano:
─ wyjaśnienie wszystkich aktów prawnych/przepisów obowiązujących w kraju członkowskim;
─ jeżeli to właściwe, bardziej restrykcyjne wymagania krajowe;
─ krajowy punkt kontaktowy do uzyskiwania najbardziej aktualnych informacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12007-1:2013-02 - wersja polska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 1: Ogólne wymagania funkcjonalne
Data publikacji 29-04-2014
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 12007-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12007-1:2004 - wersja polska
ICS 23.040.01, 75.200