PN-EN 12007-4:2013-02 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 4: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla renowacji

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono szczegółowe wymagania funkcjonalne dla renowacji orurowania istniejącej infrastruktury gazowej. Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania
z wymaganiami EN 12007-1.
Niniejsza Norma Europejska nie jest stosowana do orurowania w instalacjach nadziemnych.
W niniejszej Normie Europejskiej podano różne techniki renowacji rurociągów gazowych o różnych wymiarach, obejmujących gazociągi i przyłącza gazowe i jest ona przeznaczona do stosowania
w połączeniu z EN 12007-1. Można rozważać poddawanie technikom renowacji niektórych sieci rur pierwotnie przeznaczonych do innych celów, aby nadawały się do infrastruktury gazowej.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólne podstawowe zasady w zakresie infrastruktury gazowej. Zaleca się, aby użytkownicy niniejszej Normy Europejskiej mieli świadomość, że w krajach członkowskich CEN mogą istnieć bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub przepisy postępowania. Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania z tymi normami krajowymi i/lub przepisami postępowania ustalającymi powyższe podstawowe zasady.
W przypadku konfliktów ze względu na bardziej restrykcyjne wymagania w prawodawstwie krajowym/ przepisach krajowych w porównaniu z wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej, prawodawstwo krajowe/przepisy krajowe mają pierwszeństwo, jak pokazano w CEN/TR 13737 (wszystkie części).
W CEN/TR 13737 (wszystkie części) podano:
- wyjaśnienie wszystkich aktów prawnych/przepisów obowiązujących w kraju członkowskim;
- jeżeli to właściwe, bardziej restrykcyjne wymagania krajowe;
- krajowy punkt kontaktowy do uzyskiwania najbardziej aktualnych informacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12007-4:2013-02 - wersja polska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 4: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla renowacji
Data publikacji 31-03-2014
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 12007-4:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12007-4:2004 - wersja polska
ICS 23.040.01, 75.200