PN-EN 12007-3:2015-09 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 3: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla stali

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano szczegółowe wymagania funkcjonalne dla rurociągów stalowych w uzupełnieniu do ogólnych wymagań funkcjonalnych w EN 12007-1, dla maksymalnego ciśnienia roboczego do 16 bar włącznie. W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólne podstawowe zasady dotyczące infrastruktury gazowej. Zaleca się, aby użytkownicy niniejszej Normy Europejskiej mieli świadomość, że w krajach członkowskich CEN mogą występować bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub kodeksy postępowania.

Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z tymi normami krajowymi i/lub kodeksami postępowania uwzględniającymi wyżej wymienione podstawowe zasady.

W przypadku konfliktów w zakresie wymagań bardziej restrykcyjnych w prawodawstwie krajowym/przepisach krajowych z wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej, prawodawstwo krajowe/przepisy krajowe mają pierwszeństwo, jak pokazano w CEN/TR 13737 (wszystkie części).

W CEN/TR 13737 (wszystkie części) podano:
- wyjaśnienie całego prawodawstwa/przepisów obowiązujących w kraju członkowskim;

- w stosownych przypadkach, bardziej restrykcyjne wymagania krajowe;

- krajowy punkt kontaktowy do najnowszych informacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12007-3:2015-09 - wersja polska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie -- Część 3: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla stali
Data publikacji 06-03-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN 12007-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12007-3:2004 - wersja polska
ICS 23.040.10