PN-EN 61000-3-3:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-3-3:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia

Zakres

Ustalono dopuszczalne poziomy zmian napięcia, które mogą być powodowane przez badane urządzenia w określonych warunkach i podano wskazówki dotyczące metod ich wyznaczania (postanowienia normy stosuje się do urządzeń elektrycznych i elektronicznych o fazowym prądzie zasilającym do 16 A włącznie, przeznaczonych do przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia o napięciu fazowym zawartym pomiędzy 220 i 250 V oraz częstotliwości 50 Hz; badania zgodne z normą są badaniami typu). Podano w załączniku A szczegółowe warunki badań, a na rysunku 1 przedstawiono obwód pomiarowy

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61000-3-3:1997/AC:2008P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-3-3:1997 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia
Data publikacji 17-10-1997
Data wycofania 27-05-2009
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-3-3:1995 [IDT], IEC 61000-3-3:1994 [IDT]
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-3-3:2009 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-3-3:1997/A1:2005P, PN-EN 61000-3-3:1997/A2:2006E, PN-EN 61000-3-3:1997/IS1:2006E, PN-EN 61000-3-3:1997/AC:2008P, PN-EN 61000-3-3:1997/A1:2002E