PN-EN 1594:2014-02 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do rurociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 16 bar, przeznaczonych do przesyłu – lądową infrastrukturą gazową – przetworzonego, nietoksycznego i niekorozyjnego gazu ziemnego zgodnego z EN ISO 13686.
Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do rurociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 16 bar do transportu gazów niekonwencjonalnych takich jak wtryskiwany biometan zgodny
z EN ISO 13686 oraz takich gazów, które szczegółowo oceniono pod względem technicznym w zakresie wymagań funkcjonalnych w celu zapewnienia braku składników lub właściwości gazów, które mogą wpływać na integralność rurociągu.
Lądowa infrastruktura gazowa oznacza, że:
— elementy rurociągów są wykonane z niestopowych lub niskostopowych stali węglowych;
— elementy rurociągów są łączone spawaniem, połączeniami kołnierzowymi lub mechanicznymi;
— rurociąg nie jest zlokalizowany wewnątrz posesji z obiektami handlowymi lub przemysłowymi, jako integralna część procesu przemysłowego, z wyjątkiem rurociągów i urządzeń zasilających takie obiekty;
— temperatura projektowa systemu wynosi od -40 oC do 120 oC włącznie.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do systemów rurociągów lądowych od pierwszego punktu przekroczenia, co stanowi zwykle przyjęty zespół rozgraniczający pomiędzy lądem i morzem, np.:
— pierwszy zawór odcinający;
— początek zbocza szelfu morskiego;
— powyżej oznakowania wysoka woda/niska woda na stałym lądzie;
— wyspa.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do systemu rurociągów z nabrzeżnym punktem początkowym również wtedy, gdy części systemu rurociągów na lądzie stałym przekraczają fiordy, jeziora itd.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do rurociągów istniejących przed publikacją niniejszej Normy Europejskiej, ani do modyfikacji istniejących rurociągów.
Infrastruktury gazowe objęte niniejszą Normą Europejską zaczynają się za stacją pomiarową wytwórcy gazu. Funkcjonalne rozgraniczenie systemu rurociągów na terenie zakładu będzie określone dla każdego przypadku oddzielnie. Zasadniczo będzie to bezpośrednio za pierwszą armaturą odcinającą instalację.
W niniejszej Normie Europejskiej opisano również wymagania mechaniczne dla układów rurowych
w stacjach o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar. Wymagania spawalnicze są opisane
w specjalnej normie dotyczącej spawania dla infrastruktury gazowej EN 12732. Wymagania funkcjonalne dla stacji podano w:
— EN 1776, Gas supply systems – Natural gas measuring stations – Functional requirements
— EN 1918-5, Gas supply systems – Underground gas storage – Part 5: Functional recommendations for surface facilities
— EN 12186, Gas supply systems – Gas pressure regulating stations for transmission and distribution – Functional requirements
— EN 12583, Gas supply systems – Compressor stations – Functional requirements
W niniejszej Normie Europejskiej określono podstawowe zasady wspólne dla infrastruktur gazowych. Zaleca się, aby użytkownicy niniejszej Normy Europejskiej mieli świadomość, że w krajach członkowskich CEN mogą istnieć bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub przepisy postępowania.
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania w powiązaniu z normami krajowymi i/lub przepisami postępowania, które stanowią rozwinięcie wyżej wspomnianych podstawowych zasad.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1594:2014-02 - wersja polska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 19-04-2016
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 1594:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1594:2011 - wersja polska
ICS 23.040.01, 75.200