PN-EN 61558-2-13:2011 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i podobnych urządzeń o napięciach zasilających do 1100 V -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące autotransformatorów i zasilaczy z autotransformatorami

Zakres

Podano szczegółowe wymagania i badania dotyczące autotransformatorów stacjonarnych lub przenośnych jednofazowych lub wielofazowych, chłodzonych powietrzem, niezależnych lub skojarzonych, o znamionowym napięciu zasilającym nie przekraczającym 1100 V prądu przemiennego oraz zasilaczy z autotransformatorami. Bezpieczeństwo obejmuje aspekty elektryczne, cieplne oraz mechaniczne. Norma dotyczy również transformatorów zawierających układy elektroniczne

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61558-2-13:2011 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i podobnych urządzeń o napięciach zasilających do 1100 V -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące autotransformatorów i zasilaczy z autotransformatorami
Data publikacji 03-01-2011
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 81, Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
Wprowadza EN 61558-2-13:2009 [IDT], IEC 61558-2-13:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61558-2-13:2009 - wersja angielska
ICS 29.180