PN-ISO 11503:2001 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć (kondensacja nieciągła)

Zakres

Ustalono metodę oznaczania, w standardowych warunkach, odporności pojedynczej powłoki lub systemu powłokowego z farby lub podobnego materiału na nieciągłą kondensację wody, na podłożach nieporowatych lub porowatych. Wykaz informacji dodatkowych, wymaganych dla każdego zastosowania opisanej metody, podano w załączniku A (normatywnym)

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11503:2001 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć (kondensacja nieciągła)
Data publikacji 05-12-2001
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza ISO 11503:1995 [IDT]
ICS 87.040