PN-EN 15302:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15302+A1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Kolejnictwo -- Metoda określania stożkowatości ekwiwalentnej

Zakres

Opisano zasady współdziałania koła z szyną w istotny sposób oddziałującego na własności biegowe pojazdu szynowego. Zgodnie z Kartą UIC 519 podano wytyczne do obliczeń oraz wzory obliczeń parametru stożkowatości ekwiwalentnej, umożliwiającego należną ocenę kontaktu koła z szyną w torze na prostej i w łukach o dużym promieniu. Podano przykłady określania stożkowatości ekwiwalentnej. Określono profile odniesienia i wyniki ich obliczeń oraz tolerancje stożkowatości. Zawarto wyniki obliczeń z uwzględnieniem błędów oraz wytyczne do stosowania błędów

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15302:2008 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Metoda określania stożkowatości ekwiwalentnej
Data publikacji 25-06-2008
Data wycofania 11-03-2011
Liczba stron 119
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15302:2008 [IDT]
ICS 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 15302+A1:2011 - wersja angielska