PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury

Zakres

W niniejszej części EN 12201 określono właściwości rur wykonanych z polietylenu (PE 100, PE 80 i PE 40), instalowanych w gruncie i nad ziemią, służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przesyłania wody przed jej uzdatnieniem, ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacyjnych systemów podciśnieniowych oraz wody z przeznaczeniem do innych celów.
UWAGA 1 W przypadku elementów PE służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do przesyłania wody przed jej uzdatnieniem zwraca się uwagę na 5.3 niniejszej Normy Europejskiej. Elementy produkowane do przesyłania wody ogólnego przeznaczenia, dla systemów kanalizacji deszczowej i sanitarnej mogą nie być właściwe do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W niniejszej normie podano także parametry konieczne do wykonania badań zgodnych z normami powołanymi.
Postanowienia według niniejszej normy wraz z EN 12201, Część 1 i Część 3 do 5 stosuje się do rur z PE, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z PE i z innych materiałów, a przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach: a) dopuszczalne ciśnienie robocze, PFA, do 25 bar włącznie; b) temperatura robocza 20 °C, jako temperatura odniesienia; c) umieszczonych w gruncie; d) w wylotach kanałów ściekowych do mórz; e) układanych w wodzie; f) nad ziemią, łącznie z rurami zawieszonymi pod mostami;
UWAGA 2 Zastosowanie stałej temperatury roboczej wyższej niż 20 °C, ale nie wyższej niż 40 °C, patrz EN 12201-1:2011, Załącznik A.
UWAGA 3 Niniejsza norma nie uwzględnia rur, których konstrukcja ścianki zawiera warstwy barierowe.
W EN 12201 podano zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych i wymagania dotyczące barwy i środków pomocniczych.
W niniejszym dokumencie uwzględniono trzy typy rur:
-- rury PE (średnica zewnętrzna dn) zawierająca dowolne paski identyfikacyjne;
-- rury PE ze współwytłaczanymi warstwami, jedną lub dwiema, na zewnątrz i/lub wewnątrz rury (całkowita średnica zewnętrzna dn), jak określono w Załączniku b, gdzie wszystkie warstwy maja tę sama klasę MRS;
-- rury z PE (średnica zewnętrzna dn) z dodatkową, termoplastyczną, przylegającą, zewnętrzna warstwą usuwalną ("rury powlekane"), jak określono w Załączniku C.
UWAGA 4 Nabywca lub inwestor odpowiadają za właściwy dobór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych, wytycznych i instrukcji praktyki instalowania.
UWAGA 5 Wymagane jest, aby ocena odporności na powolny wzrost pęknięcia tworzywa PE stosowanego do produkcji wyrobów zgodnych z niniejszą normą była taka, jak podano w EN 12201-1:2011, Tablica 2.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury
Data publikacji 13-10-2014
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 12201-2:2011+A1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12201-2:2012 - wersja polska
ICS 23.040.20, 23.040.05