PN-EN 12201-5:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12201-5:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

Zakres

W niniejszej części EN 12201 określono właściwości dotyczące przydatności do stosowania zmontowanych systemów przewodów rurowych służących do: przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przesyłania wody przed jej uzdatnieniem, ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacyjnych systemów podciśnieniowych oraz przesyłania wody przeznaczonej do innych zastosowań. Określono również metody przygotowania próbek do badań połączeń, podano metody badań tych próbek celem określenia przydatności do stosowania w systemie, w warunkach normalnych i ekstremalnych. UWAGA 1 W przypadkach elementów PE służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do przesyłania wody przed jej uzdatnieniem, zwraca się uwagę na przedmowę do niniejszej części normy EN 12201. Elementy wytworzone do przesyłania wody przeznaczonej do innych zastosowań, mogą nie być właściwe do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W niniejszej normie podano także parametry konieczne do wykonania badań zgodnych z normami powołanymi. Postanowienia według niniejszej normy wraz z częściami od 1 do 4 normy EN 12201 stosuje się do PE rur, kształtek, armatury, wykonanych z nich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów, przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach: a) dopuszczalne ciśnienie robocze, PFA, do 25 bar 1) włącznie; b) temperatura robocza równa 20 °C, jako temperatura odniesienia; c) zakopanych pod ziemią; d) w wylotach kanałów ściekowych do mórz; f) układanych w wodzie

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-07-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 12201-5:2012 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania
Data publikacji 10-09-2012
Data wycofania 05-04-2024
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 12201-5:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12201-5:2011 - wersja angielska
ICS 23.040.05
Zastąpiona przez PN-EN 12201-5:2024-04 - wersja angielska