PN-EN 50238-1:2020-08 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano proces wykazywania kompatybilności pomiędzy taborem kolejowym (RST) a urządzeniami wykrywania pociągów (TDS). Opisano charakterystyki systemów wykrywania pociągów, taboru oraz systemów zasilania trakcyjnego.

Warto zauważyć, że wykazywanie zgodności technicznej między taborem a infrastrukturą w zakresie wymiarów fizycznych nie jest szczegółowo opisane w niniejszym dokumencie.

Niniejszy dokument nie dotyczy zasadniczo tych kombinacji taboru, zasilania trakcyjnego i systemu detekcji pociągu, które zostały uznane za kompatybilne przed wydaniem niniejszego dokumentu. Jednak w zakresie, w jakim jest to praktycznie możliwe, dokument ten można stosować do modyfikacji taboru, zasilania trakcyjnego lub systemów detekcji pociągów, które mogą mieć wpływ na kompatybilność. Proces szczegółowy może być stosowany w przypadkach, gdy nie ustalono zasad i procesów dotyczących kompatybilności.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50238-1:2020-08 - wersja polska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 03-10-2022
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50238-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50238:2003/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN 50238:2003 - wersja angielska
ICS 45.060.10, 29.180