PN-EN IEC 62271-102:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza część IEC 62271 dotyczy odłączników i uziemników prądu przemiennego, przeznaczonych do instalacji wnętrzowych oraz napowietrznych, na napięcia znamionowe wyższe niż 1 000 V i częstotliwości do 60 Hz włącznie.
Norma dotyczy również napędów odłączników i uziemników oraz ich wyposażenia pomocniczego.
Dodatkowe wymagania dotyczące odłączników i uziemników instalowanych w rozdzielnicach osłoniętych są podane w normach IEC 62271-200, IEC 62271-201 i IEC 62271-203.
Niniejszy dokument ma również zastosowanie do aparatury łączeniowej posiadającej zdolność odłączania i/lub uziemiania oprócz innych funkcji, takich jak: uziemnik szybki, wyłącznik i rozłącznik.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62271-102:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego
Data publikacji 31-10-2018
Liczba stron 116
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-102:2018 [IDT], IEC 62271-102:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-102:2005/AC:2005 - wersja angielska, PN-EN 62271-102:2005/AC4:2015-10 - wersja polska, PN-EN 62271-102:2005 - wersja polska, PN-EN 62271-102:2005/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 62271-102:2005/A2:2013-10 - wersja angielska
ICS 29.130.10, 29.130.99