PN-EN 15427+A1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15427-1-1:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koła z szyną -- Smarowanie obrzeży

Zakres

Określono wymagania w zakresie tarcia przy współpracy koła z szyną w celu skutecznego zmniejszenia zużycia koła i szyny, obniżenia poziomu hałasu, zmniejszenia zużycia energii. Podano wymagania dotyczące smarowania współpracujących powierzchni obrzeża koła i krawędzi szyny. Opisano układy smarowania instalowane w pociągach i w torach. Ustalono wymagania dla urządzeń zamontowanych w pociągach i w torach, właściwości środków smarnych stałych i płynnych, badania układów smarowania obrzeża i krawędzi zarysu szyny. Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15427+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koła z szyną -- Smarowanie obrzeży
Data publikacji 21-02-2011
Data wycofania 11-08-2022
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15427:2008+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 15427:2009 - wersja angielska
ICS 45.040, 21.260
Zastąpiona przez PN-EN 15427-1-1:2022-08 - wersja angielska