PN-EN 15437-2:2013-03 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maźnicy -- Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania -- Część 2: Wymagania dotyczące eksploatacji i projektowania systemów pokładowych do monitorowania temperatury

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano podstawowe wymagania dotyczące działania pokładowych systemów monitorowania stanu maźnicy poprzez pomiary temperatury.
W niniejszej Normie Europejskiej odniesiono się do określania przez pokładowe systemy diagnostyczne temperatury łożysk maźnicy z możliwością kontynuacji monitorowania z przytorowych urządzeń wykrywania gorących maźnic.
Wymagania niniejszej Normy Europejskiej przewidziane są także do zastosowania podstawowych systemów monitoringu do kontrolowania temperatury maźnicy przez systemy technicznie bardziej skomplikowane, w których można stosować zespoły mechatroniczne.
Dla zapewnienia zgodności w celu skutecznego działania odpowiednich systemów monitoringu w niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania w następujących zakresach:
- wyposażenia i cech charakterystycznych;
- działania monitoringu;
- obsługi i interfejsu.
Niniejszą częścią EN 15437 nie objęto:
- systemów, które nie podają wskazówek dla maszynisty;
- konstrukcji pokładowego systemu monitorowania, sposobu mierzenia temperatury i określania położenia maźnicy. Jest to uważane za część wymagań dotyczących projektowania wyposażenia, a nie za część wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszej normie;
- wymagań eksploatacyjnych dotyczących oddziaływania na komunikaty zgłaszane przez pokładowy system monitoringu;
- wymagań eksploatacyjnych dotyczących niezgodności komunikatów pomiędzy systemami monitoringu przytorowego i pokładowego;
- wymagań dotyczących utrzymania pokładowych systemów monitorowania temperatury

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15437-2:2013-03 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maźnicy -- Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania -- Część 2: Wymagania dotyczące eksploatacji i projektowania systemów pokładowych do monitorowania temperatury
Data publikacji 27-03-2013
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15437-2:2012 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.01