PN-A-79528-03:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-3:2007 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie mocy

Zakres

Omówiono dwie metody badań: przy użyciu alkoholomierza i przy użyciu piknometru. Metoda piknometryczna jest metodą odwoławczą. Metody polegają na bezpośrednim odczytaniu zawartości alkoholu na alkoholomierzu lub pomiarze gęstości spirytusu przy użyciu piknometru w temperaturze 20 stopni Celsjusza i obliczeniu mocy spirytusu przy użyciu tablic przeliczeniowych. Podano wzór do obliczania gęstości spirytusu

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-03:1993 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie mocy
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 16-02-2007
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79528:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79528-3:2007 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-A-79528-03:1993/Az1:1995P