PN-A-79528-3:2007 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Destylat rolniczy i alkohol etylowy rolniczy -- Metody badań -- Część 3: Oznaczanie mocy

Zakres

Podano metody służące do oznaczania mocy destylatu rolniczego i alkoholu etylowego rolniczego: metodę z użyciem piknometru, metodę z użyciem gęstościomierza oscylacyjnego, metodę z użyciem alkoholomierza i termometru lub termoalkoholomierza oraz metodę z użyciem areometru i termometru lub termoareometru

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-3:2007 - wersja polska
Tytuł Destylat rolniczy i alkohol etylowy rolniczy -- Metody badań -- Część 3: Oznaczanie mocy
Data publikacji 16-02-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79528-03:1993/Az1:1995 - wersja polska, PN-A-79528-03:1993 - wersja polska
ICS 67.160.10