PN-EN 15329:2015-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15329:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Obsada i klin klocka hamulcowego pojazdów szynowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do obsad i klinów klocków hamulcowych montowanych w pojazdach szynowych. Obsady i kliny klocków hamulcowych pojazdów szynowych wykonane z materiałów nieżelaznych nie są przedmiotem tej normy. Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania dotyczące projektowania, badania oceny zgodności i monitorowania seryjnej produkcji. Wymagania zawarte w niniejszej Normie Europejskiej mają zastosowanie do obsad i klinów klocków hamulcowych, zabudowanych w pojazdach szynowych kursujących na głównych liniach kolejowych, kolejach prywatnych (koleje regionalne, spółki kolejowe).

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15329:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Hamowanie -- Obsada i klin klocka hamulcowego pojazdów szynowych
Data publikacji 04-09-2015
Data wycofania 13-06-2019
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15329:2015 [IDT]
ICS 45.040, 45.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 15329:2019-06 - wersja angielska