PN-EN 15329:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Obsada i klin klocka hamulcowego

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do obsad i klinów klocków hamulcowych wchodzących w skład przekładni hamulcowych montowanych w pojazdach szynowych. Obsady i kliny klocków hamulcowych pojazdów szynowych wykonane z materiałów nieżelaznych nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu. W niniejszym dokumencie zawarto wymagania dotyczące projektowania oraz ocenę badań zgodności. Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do obsad i klinów klocków hamulcowych, zamontowanych w pojazdach szynowych z klockami hamulcowymi, których wymiary są zgodne z wymaganiami podanymi w EN 16452.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15329:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Hamowanie -- Obsada i klin klocka hamulcowego
Data publikacji 13-06-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15329:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15329:2015-09 - wersja angielska
ICS 45.040, 45.060.01