PN-EN 60079-1:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 1: Osłony ognioszczelne "d"

Zakres

Określono wymagania i badania dotyczące elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych z osłoną ognioszczelną "d". Określono szczegółowe wymagania konstrukcyjne dotyczące złączy ognioszczelnych, złączy spajanych, drążków sterujących, wymagania uzupełniające dla wałów i łożysk, urządzeń odpowietrzania i odwadniania, elementów mocujących, materiałów i wytrzymałości mechanicznej osłon oraz materiałów wewnątrz i wpustów osłon ognioszczelnych. Podano warunki dotyczące maksymalnej temperatury powierzchni. Opisano badania typu i wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60079-1:2004/AC:2006E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-1:2004 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 1: Osłony ognioszczelne "d"
Data publikacji 15-11-2004
Data wycofania 31-03-2008
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-1:2004 [IDT], IEC 60079-1:2003 [IDT]
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-1:2008 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60079-1:2004/AC:2006E