PN-EN 60079-1:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 1: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonach ognioszczelnych "d"

Zakres

Zawarto wymagania dotyczące budowy i badań urządzeń elektrycznych w obudowach ognioszczelnych typu "d" przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów. Określono szczegółowe wymagania konstrukcyjne dotyczące złączy ognioszczelnych, złączy spajanych, drążków sterujących, wymagania uzupełniające dla wałów i łożysk, urządzeń odpowietrzania i odwadniania, elementów mocujących, materiałów i wytrzymałości mechanicznej osłon oraz materiałów wewnątrz i wpustów osłon ognioszczelnych. Podano warunki dotyczące maksymalnej temperatury powierzchni. Opisano badania typu i wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-1:2008 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 1: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonach ognioszczelnych "d"
Data publikacji 31-03-2008
Data wycofania 29-06-2010
Liczba stron 83
Grupa cenowa X
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-1:2007 [IDT], IEC 60079-1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-1:2004 - wersja angielska, PN-EN 60079-1:2004/AC:2006 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-1:2010 - wersja polska